Pri kretanju u svaku poljoprivrednu proizvodnju od iznimne je važnosti krenuti zdravo. Što to znači? Prije svega važno je upotrebljavati samo i isključivo zdravi sadni materijal koje sijemo ili sadimo u za to kvalitetno pripremljene supstrate. Svaka etapa u poljoprivrednoj proizvodnji jednako je važna, no mi smo se odlučili za dvije po našem mišljenju presudne. Ishrana bilja i zaštita.

Ishrana bilja i zaštita bilja u velikoj su korelaciji. Ukoliko se za naše usjeve brinemo od samog početka te biljkama pružamo optimalne uvijete za dobar start te ako brinemo o specifičnim potrebama biljke ovisno o fenofazi dajući joj maksimalno da joj olakšavamo stresne situacije ojačavajući ju, velika je šansa da će se biljka sama oduprijeti bolestima. Dokazano je da se biljke u 80-90 % slučajeva sama mogu obraniti od napada bolesti. No za to je potrebno brinuti o biljkama.

Previše se često biljke „liječe“ pesticidima, a premalo se njeguju. Pesticidi nisu tvari koje liječe biljke. To su kemijski pripravci koji ubijaju gljivična ili bakterijska oboljenja kao i insekte. Pri tome biljku dodatno oslabljuju i narušavaju prirodnu ravnotežu u životnom prostoru biljaka. Vrlo je slično kod ljudi. Ukoliko u sebe ne unosimo hranu koja nam brine o imunitetu, postanemo bolesni te posežemo za raznim antibioticima ili drugim lijekovima.

Važno je poznavati novije i sofisticiranije pripravke na tržištu, primijenit ih u pravo vrijeme i u pravim količinama. Nije smo potrebno kupiti aminokiseline, razne mikro elemente, razne prirodne biljne hormone, alge. Potrebno je znati kada ih, u kojem omjeru i u koju svrhu treba primijeniti.

Mi smo tu da vam u tome pomognemo.