Svjesni smo da je dosadašnji način poljoprivredne proizvodnje dugoročno neodrživ. Godinama je neadekvatno gospodarenje konvencionalnog poljoprivrednog proizvođača crpilo prirodne resurse i velikim količinama mineralnih gnojiva i pesticida uništavalo ravnotežu u prirodi. Posljedicama takvog neodgovornog gospodarenja prirodnim resursima poljoprivredni proizvođači svjedoče danas kada uz visoka ulagana ne dobivaju proporcionalno visoke prinose. Tlo je mineralizirano i ne sadrži dovoljno organske mase kao ni humusa. Jedini medij u kojem biljka može rasti i davati maksimum svog potencijala jest upravo organska masa. To je takozvana „živa“ komponenta tla jer se u njoj odvijaju svi procesi bitni za rast i razvoj biljaka.

Integrirana poljoprivredna proizvodnja (bivša konvencionalna) prednjači te je u Hrvatskoj prisutna u više od 90 % od ukupne poljoprivredne proizvodnje. Termin konvencionalna proizvodnji, kao i način takvog gospodarenja u svijetu se više ne koristi jer je standard postala integrirana poljoprivredna proizvodnja.

Naš pristup integriranoj (konvencionalnoj) poljoprivrednoj proizvodnji je drugačiji. Nudimo pripravke novih tehnologija koji ne mineraliziraju i ne zaslanjuju tlo, koji u tlo unose organsku masu i veliki postotak potpuno iskoristivih hranjiva. Briga za okoliš i vraćanje tla u ravnotežu nam je prioritet te ukoliko svojim načinom razmišljanja i edukacijom potaknemo konvencionalne proizvođače da počnu koristiti načela dobre poljoprivredne prakse te im za to ponudimo rješenja u vidu kvalitetnih i ekološki prihvatljivih pripravaka i gnojiva mi smo svoj zadatak obavili.